De Goeie Hoop

Aan de voet van het Hottentots-Holland gebergte ligt Child and Youth Care Centre genaamd ‘Goeie Hoop’.  Dit huis is vernoemd naar de beroemde ‘Kaap de Goede Hoop’.

‘Goeie Hoop’  biedt een ‘thuis’ voor verlaten, verwaarloosde, misbruikte en mishandelde kinderen in de leeftijd van 0-17 jaar, afkomstig uit de omliggende krottenwijken. Sommigen van hen zijn HIV positief of hebben AIDS. De kinderen wonen in woonunits met 8 kinderen en een huismoeder.

Doel van dit project is professionele zorg en een liefdevolle en veilige omgeving bieden; beschadigde kinderen te helpen herstellen en indien mogelijk te werken aan gezinsherstel.

Vinyl voor Elkaar heeft dit project financieel gesteund omdat we mensen kennen binnen deze organisatie en weten dat het geld ook echt goed terecht komt!

              

?
Klik op bovenstaand logo om naar Goeie Hoop te gaan.