Nathaniel

Nathaniel is een kleine stoere kerel die strijdt tegen neuroblastoom kanker.
Om zijn behandeling en verblijf in de VS te kunnen bekostigen is veel geld nodig.
Het vergroot zijn overlevingskansen. Vinyl voor Elkaar heeft hier financieel aan bijgedragen.

Update 2016:
Nathaniel is schoon en maakt het goed!